PRIVAATSUSPOLIITIKA

 

  1.           MÕISTED

1.1.         Müüja –  OÜ Kittlefashion  (registrikood 16085582), asukohaga A.Weizenbergi 19, 10150 Tallinn, Eesti. Klienditeeninduse kontakt kittlefashioneesti@gmail.com, edaspidi KittleMood

1.2.         KittleMood e-pood – elektrooniline pood aadressil www.kittlemood.ee;

1.3.         Klient – füüsiline täisealine isik, kelle tegevus ei ole piiratud kehtiva kohtumäärusega või juriidiline isik;

1.4.         Koostööpartner – KittleMood e-poes kaupu või teenuseid pakkuv juriidiline keha;

1.5.         KittleMood kontod – KittleMood kontod sotsiaalvõrgustikes nagu Facebook, Twitter, LinkedIn jms, mis annavad teavet KittleMood e-poe toodete ja teenuste kohta;

1.6.         Teenused – kõik KittleMood poolt kliendile pakutavad teenused;

1.7.         Küpsis (cookie) – väike fail, mis saadetakse KittleMood e-poodi külastava kliendi seadmesse. Antud definitsioon hõlmab lisaks küpsise-failile sarnast laadi failide kasutamist;

1.8.      Tellimistingimused – kinnitatud KittleMood e-poe müügitingimused;.

1.9.      Otseturundus – tegevus, mille eesmärk on e-posti, telefoni või muul otsesel teel pakkuda kliendile KittleMood kaupu ja teenuseid või küsida Kliendi arvamust kavandatavate kaupade pakkumiseks või teenuste osutamiseks.

  1.           ÜLDSÄTTED

2.1.       Privaatsuspoliitka on mõeldud turvalisuse ja isikuandmete kaitse tagamiseks Klientidele, et kaitsta neid ebaseadusliku isikuandmete kasutamise eest.

2.2. Klient kinnitab KittleMood.ee e-poe kasutamisega, et nõustub käesolevate Privaatsuspoliitikaga ja annab nõusoleku enda isikuandete töötlemiseks. Privaatsuspoliitika on avalik ning kõigile kättesaadav KittleMood.ee lehel. Iga uus klient, kes esmakordselt sõlmib KittleMood e-poes müügitehingu, annab kinnituse isikuandmete töötlemise nõusoleku kohta.

2.3. Kliendil on võimalik KittleMood lehel ost sooritada ilma registreerimata.  Ilma registreerimata ostu puhul on Klient kohustatud Müüjale avaldama järgmised isikuandmed: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-postiaadress ja kohaletoimetamise aadress. Klient on vastutav enda poolt avaldatud isikuandmete õigsuse eest.  

2.4.         Müüjal on vaja koguda Kliendi alljärgnevaid isikuandmeid järgnevalt nimetatud eesmärgil:

2.4.1.     E-posti aadress – vajalik Kliendile tellimuse kinnituse ja muude ostetud kaubaga seotud dokumentide (arve, tehniline dokumentatsioon, garantiidokumendid jms) saatmiseks; Tellimistingimustes ettenähtud juhtudel Kliendiga ühenduse võtmiseks; Kliendi nõusolekul otseturunduspakkumiste edastamiseks.

2.4.2.     Telefoni number – vajalik Kliendile tellimuse staatuse kohta info edastamiseks, sealhulgas selleks, et teavitada Klienti koos tellimuse numbriga, kui kaup on valmis üleandmiseks pakiautomaadi või mõne muu postiteenuse kaudu; Kliendiga ühenduse võtmiseks Tellimistingimustes sätestatud juhtudel või kullerteenuse kasutamisel kauba üleandmise kokkuleppimiseks; Kliendi nõusolekul otseturunduspakkumiste edastamiseks.

  1.           ISIKUANDMETE SÄILITAMISE JA KASUTAMISE KORD

3.1.         Müüja kinnitab, et Kliendi isikuandmed on olulised selleks, et Kliendil oleks võimalik kasutada KittleMood teenuseid (sh õigus osaleda kampaaniates).

Müüja kasutab Kliendi isikuandmeid teenuste osutamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks, Kliendiga suhtlemiseks ning tulemuslikkuse analüüsiks, ning juhul, kui Klient on andnud selleks nõusoleku, ka otseturunduse eesmärgil.  

3.2.         Müüja kohustub Kliendi isikuandmeid mitte avaldama kolmandatele isikutele välja arvatud järgmistel juhtudel:

3.2.1.     kui Klient on nõus oma isikuandmete avalikustamiseks;

3.2.2.     teenuse osutamiseks või KittleMood Koostööpartneritelt kauba või teenuse tellimiseks, kui kohaletoimetamisel on vajalikud Kliendi isikuandmed;

3.2.3     õigusekaitseasutuste poolt ettenähtud viisil, mis on sätestatud õigusaktidega Eesti Vabariigis;

3.3.         Kliendile kehtivad järgmised õigused:

3.3.1.     esitada kirjalik taotlus Müüjale, et Müüja tutvustaks Kliendile tema kohta seni kogutud isikuandmeid. Teave edastatakse Kliendi e-postiaadressile;

3.3.2.     esitada Müüjale kirjalik taotlus, et saada teavet oma isikuandmete kogumise kohta ning uurimaks, mille jaoks neid töödeldakse ning kellele on tema andmed esitatud viimase aasta jooksul. Teave esitatakse Kliendile e-posti teel;

3.3.3.     esitada Müüjale taotlus e-posti teel kittlefashioneesti@gmail.com, et paluda tühistada oma konto või peatada isikuandmete töötlemine, kui isikuandmete töötlemisel on eiratud Privaatsuspoliitikas ja Eesti Vabariigis seadustes sätestatud tingimusi;

3.3.4.     mitte nõustuda Privaatsuspoliitikas ette nähtud isikuandmete töötlemisega. Sel juhul ei ole Kliendil võimalik soetada KittleMood lehelt ka kaupu ega teenuseid;

3.4.         Müüja säilitab Kliendi tellimusega seotud andmeid seitse (7) kalendriaastat lähtudes eesmärgist tagada Müüjale tema õiguste ja kohustuste ning Kliendile tema ostja- ja tarbijaõiguste realiseerimine (nt kauba tagastamine; garantii; kauba tagasikutsumine; maksuõigusest tulenev; isikute esitatavate nõuete maksmapaneku võimaldamine).

3.5.        Selleks, et kindlustada KittleMood teenuste täielik kvaliteet, kasutab KittleMood oma lehel küpsiseid.  Küpsised on väikesed tekstifailid, mille veebileht paigutab Kliendi arvutisse, et salvestada veebilehitseja informatsiooni, et parandada kasutajakogemust. Neid kasutatakse informatsiooni kogumiseks ja statistiliste andmete kogumiseks, et pakkuda Klientidele asjakohast ja just teda huvitavat sisu ning säilitada külastuste ajalugu. Klient nõustub Privaatsuspoliitikaga nõustudes, et tema arvutisse lisatakse küpsised. Nõusolekut on Kliendil igal ajal võimalik tagasi võtta.